Over mij

Mijn naam is Manon Abrahams, intuïtief coach/trainer en oprichtster van NOVA Coaching en Training. Het is mijn wens om een stukje mee te mogen wandelen op jouw levensreis. Ik geloof dat ieder mens alles al in zich heeft om stralend als een prachtige ster in het leven te staan. Wij zijn ons hier alleen niet altijd bewust van. Mensen zijn bijzonder krachtig maar over het algemeen zo gewend om de bevestiging buiten zichzelf te zoeken. Heel graag ondersteun ik jou in deze reis om jouw kracht te vinden. Via gesprekken, intuïtieve afstemming, visualisaties maar ook met behulp van lichaamsgerichte activiteiten zoals ontspannings- en ademhalingsoefeningen, dans en beweging en dynamische meditaties leer ik je dichter bij jezelf te komen, te leven vanuit jouw hart zodat jij vanuit vertrouwen jouw eigen stroom kunt volgen.

Naast trainer en coach ben ik moeder van twee prachtige kinderen, levenspartner van een lieve man en gezegend met fijne vrienden en familie.

NOVA Coaching en Training - Manon Abrahams

Verbinding

Eén van mijn favoriete woorden is verbinding. Ik bekijk alles graag door een holistische bril. Dit betekent dat ik naar het geheel kijk en niet naar de som van de verschillende delen. Alles staat met elkaar in verbinding. Dit is soms wat ingewikkeld maar tegelijkertijd zo prachtig! Als alles met elkaar verbonden is, is het dus goed mogelijk dat een klacht die je ervaart niet op zichzelf staat en dat de oorzaak ergens anders zit dan dat je wellicht in eerste instantie had gedacht.

Het benaderen van iets, wat jij als een probleem ervaart, vanuit nieuwsgierigheid kan een geheel andere dimensie aan je reis geven. Dan kan het zomaar een spannende ontdekkingstocht worden!

Manon Abrahams | NOVA Coaching en Training Enschede

Fundering als professional

In mijn voorgaande werk als ambulant- en gezinshulpverlener heb ik mogen werken in de driehoek kind-ouder-school. Hierbinnen nam het systeemgericht werken en denken een grote plek in. Ook dit is vanuit de visie dat je kijkt vanuit de samenhang en de context. Een verrijkende en boeiende manier van kijken.

Opleidingen als SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening), IAG (Intensief Ambulant Gezinshulpverlener), Systeemgericht werken en Systeemgericht coachen hebben mij een stevige fundering gegeven als professional. Intuïtieve ontwikkeling, Heartfocus, kinderyoga en shamanic healing hebben mijn liefde voor verbinding en rituelen versterkt en tevens vele bruikbare tools en technieken aangereikt vanuit een fantastische visie.

Mijn eigen helende reis

De afgelopen jaren heb ik mijn eigen helende reis mogen maken. Een proces waarbinnen ik werkelijk contact heb gemaakt met mijn hart en mijn leven op andere wijze vorm ben gaan geven. Mijns inziens leven we in een ‘hoofdmaatschappij’. Dit heeft prachtige vooruitgang en vele voordelen opgeleverd waar ik zelf ook graag gebruik van maak. Tegelijkertijd zie ik dat steeds meer volwassenen én kinderen gebukt gaan onder presteren, competitie en het niet meer verbonden zijn met hun eigenheid. Dit heb ik zelf ook ervaren: ik had onder andere last van onzekerheid, vermoeidheid en diverse lichamelijke klachten. Het gevoel van afgescheidenheid en ontevredenheid werd steeds groter ondanks dat ik alle ingrediënten voor een perfect leventje had. In mijn proces heb ik geleerd dat het luisteren naar mijn hart een belangrijke rol speelt in mijn gezondheid. Hierdoor kan ik in balans blijven en de juiste keuzes maken passend bij wie ik werkelijk ben. In mij sluimerde een hartsverlangen, maar mijn dominante hoofd had vaak de regie.

NOVA coaching en Training - Manon Abrahams

Door alle trainingen vanuit mijn werk maar ook de bewustzijnsweekenden werd ik langzaam wakker. Vanaf dat moment liet mijn hart zich meer horen. Er werd van alles in mij geraakt: oude stukken wilden aandacht en wilden geheeld worden. Het was voor mij onmogelijk dit nog langer te negeren en mij te laten leiden door mijn hoofd. Mijn hartsverlangen om dit allemaal te voelen, te erkennen en te accepteren werd groter. Ik besloot om te springen, niet wetende wat er zou gaan gebeuren.

Ik heb mijn weerstanden en overtuigingen ontmoet, geleerd welke reacties, overlevingsmechanismen en patronen voortkwamen vanuit het kleine meisje in mij dat zich niet gezien voelde. Het was een intense reis, een reis die mijn hele leven op zijn kop heeft gezet en waarbinnen ik offers heb geleverd.

Was het gemakkelijk? Nee, absoluut niet. Maar het was wel de reis naar mijzelf. De reis naar de vrouw die ik nu ben: bewust en krachtig in haar kwetsbaarheid. Een vrouw die alles aangaat, haar dromen leeft en die zich dankbaar en rijk voelt. Mild en met compassie naar zichzelf en anderen kan kijken. Een vrouw die oprecht kan zeggen dat ze trots op zichzelf is en van zichzelf houdt! Dit is wat ik jou ook gun!

Jouw reis?

Ik kijk er naar uit om jouw verhaal te horen, mee te wandelen met jouw reis en samen uit te zoeken hoe jij kunt handelen vanuit een verbinding tussen je hoofd, hart en buik om het leven te leiden vanuit wie jij werkelijk bent!

Neem vrijblijvend contact met mij op voor meer informatie.

Hartegroet, Manon

Ik bekijk alles graag door een holistische bril. Dit betekent dat ik naar het geheel kijk en niet naar de som van de verschillende delen. Alles staat met elkaar in verbinding. Dit is soms wat ingewikkeld maar tegelijkertijd zo prachtig!

Als alles met elkaar verbonden is, is het dus goed mogelijk dat een klacht die je ervaart niet op zichzelf staat en dat de oorzaak ergens anders zit dan dat je wellicht in eerste instantie had gedacht.