Moeders, dochters en het zuiveren van de vrouwenlijn

Dit blog gaat over de meest bijzondere en vaak ook meest complexe relatie. De relatie tussen moeders en dochters….. Veel vrouwen ervaren de relatie met hun moeder  als ingewikkeld. Zo vaak uitend in onuitgesproken verlangens, gedachten en gevoelens. Het is wel eens een lijden in stilte (van beide kanten).

Voor jou als dochter is het misschien niet bespreekbaar met je moeder. Of omdat zij er fysiek niet meer is, óf omdat je voelt dat jullie op een ander level communiceren en bepaalde patronen overheersen. Maar wees getroost, het bespreken met elkaar is ook helemaal niet nodig! Echt niet, maar daarover later meer….

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat ik hierover schrijf. Het is een thema die tijdens mijn sessies vaak naar voren komt. De afgelopen dagen krijg ik regelmatig mailtjes en telefoontjes met vragen van vrouwen. Vrouwen die vragen hebben over hun vrouw-zijn en bovenal vrouwen die pijn ervaren in de relatie met hun moeder. Het zo graag anders willen maar niet weten hoe. Ze hebben mijn event  ‘Zuiver en heel jouw vrouwenlijn‘ op facebook en voelen een verlangen om te komen. Maar iets houdt hen tegen: het is zo vreselijk spannend om in een groep met vrouwen te zijn. ‘Vreselijk al die vrouwen bij elkaar ‘krijg ik dan te horen’.
Nare ervaringen houden hen tegen: afgunst, jaloezie, concurrentie, gevoel elkaar te overtroeven, of jezelf juist klein houden om de ander een beter gevoel te geven en ga zo maar door (heel passend bij de moederwond die zo gaat over bestaansrecht en waardigheid).

Ik heb er maar één ding op te zeggen: voel je juist dan heel welkom. Je bent welkom met al je angst, weerstand, spanning en jaloerse gevoelens. Je bent welkom met het totale pakketje wat je met je meebrengt. En ja ik snap dat dit lastig is en een ontzettende stap. Het hoeft ook niet nu, het mag op jouw tijd.

Maar wat ik je mee wil geven is dat bovenstaande gevoelens precies de essentie weergeven: wanneer jij jouw eigen totale pakketje kunt omarmen, al jouw mooie en minder mooie kanten kunt laten zijn dan ben jij in staat om de ander ook echt te zien, om de ander ook volledig te laten zijn.

Als jij de ander kunt laten zijn, dan is de ander geen bedreiging meer voor je. Dan is er geen reden om je minderwaardig of juist beter te voelen. Dan ontstaat er ruimte om elkaar te bekrachtigen, aan te moedigen en te ondersteunen. Precies dat waar vrouwen eigenlijk voor gemaakt zijn: het zijn in een vrouwencirkel om het beste in elkaar naar boven te halen. Om motivatie, steun, groei en zijn te ervaren.

Waar zijn we dit toch ooit kwijt geraakt??

Heel en zuiver jouw vrouwenlijn

Drie pijlers

Om te begrijpen hoe deze dynamiek tussen moeders en dochters, maar ook tussen vrouwen onderling is ontstaan neem je even ik je even mee in een stukje theorie. Drie belangrijke pijlers wil ik uitlichten.

 • Familiesystemen
 • De moederwond
 • Het patriarchaat

Familiesystemen

Jij komt uit een familie. Je hebt in ieder geval 2 ouders en zij hebben weer ouders. Jij komt dus uit een systeem. Het is belangrijk om binnen jouw familiesysteem op de juiste plek te staan om stroming in je leven te ervaren. In jouw geval is die plek natuurlijk onder jouw ouders.

Wanneer jij op de juiste plek staat, dan merk je dat jij je in je dagelijkse leven over het algemeen best gelukkig voelt. Je voelt je over het algemeen stevig, zelfverzekerd en gelijkwaardig aan anderen. Je ervaart fijne, voedende relaties. 

Wanneer dit niet het geval is, dan merk je in je leven dat bepaalde patronen zich blijven herhalen:
– je hebt vaak te maken met ingewikkelde relaties
– moeite met verbinden (aanstoten/aftrekken)
– je ervaart bewijs en prestatiedrang of je hebt een neiging  je onder de ander te plaatsten.
– schuldgevoelens
– je bent erg naar buitengericht; je focus ligt op de ander
– je neigt ernaar continue (onbewust) over je eigen grenzen heen te gaan

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jij als dochter (of zoon) niet op de juiste plek staat. Misschien had je een ouder die emotioneel niet voldoende beschikbaar kon zijn. Of een psychische of lichamelijke zieke ouder waardoor jij ging zorgen voor. Om dit blog niet te lang te maken ga ik hier niet te dieper op in.

Waar het op neerkomt is dat er voor jou als kind in ieder geval een reden om te gaan dragen of zorgen. Om naast of boven jouw ouder(s) te gaan staan. Uiteraard loopt dit proces onbewust en gaat dit (veelal) vanuit een liefdevolle intentie. Maar dit heeft wel een grote impact op jouw leven.

Oefening

Ik wil je vragen even je ogen te sluiten en aan je ouders te denken. Aan je vader en/of je moeder en laat naar boven komen wat er naar boven wil komen.

 • Kun jij voelen wat je hebt gehad?
 • Kun jij voelen wat jij niet hebt gehad en waar jij wel zo ongelooflijk naar verlangd hebt?
 • Kun jij voelen waar je niet in bent gezien en zo graag gezien in had willen worden?
 • Kun jij zien dat je ouders datgene hebben gedaan wat binnen hun vermogen lag?
 • Kun jij daar vanuit de diepte in jou ja tegen zeggen?

Misschien roept deze vraag wel heel veel boosheid op. ‘Ze hadden moeten….’

 • Hoe voelt dat voor jou?
 • Waar voel je dat in je lichaam?
 • Maak het maar groter, voel het.

Dit gevoel is van jou, claim het. Dan ga je in je kracht staan.
Door het je ouders te verwijten zeg je eigenlijk dat zij het niet goed genoeg hebben gedaan. Hiermee wijs je je ouder af met alles wat hij/zij is maar ook jezelf….
En weetje…. ieder mens heeft mooie en minder mooie dingen. Zo ook jouw ouders. 

Door de ander en in dit geval je ouder(s) af te wijzen, hen te veroordelen (hoe kloppend het oordeel soms ook voelt gezien vanuit jouw kindperspectief) geef je ook jouw  kracht en regie weg. Wanneer jij naast of boven je ouders te gaat staan, door niet van binnen volledig ‘ja’ tegen hen te zeggen, zal dit negatief doorwerken in jouw dagelijks leven. Patronen ontstaan die zich de rest van je leven herhalen.

Verbinding

Van je moeder krijg je het vermogen tot verbinding mee. Het vermogen tot het aangaan van gezonde relaties. Door je moeder, niet in haar volledige essentie te zien, ontken jij (onbewust) de plek van jouw moeder. Vanuit deze ontkenning ontken jij ook jezelf. Je hebt dan de neiging teveel in de verbinding te willen. Je (her)kent onvoldoende je grenzen, geeft jezelf weg. Je verliest jezelf erin met versmelting tot gevolg. Deze relaties zijn ongezond en niet vervullend. Wat is van jou en wat is van een ander? Het leven put je dan simpelweg uit omdat je geneigd bent zo ontzettend veel te geven (ten koste van jezelf).

Zuiver en heel jouw vrouwenlijn

Natuurlijke daadkracht

Van je vader krijg jij je natuurlijke daadkracht mee van waaruit jij op gezonde wijze in actie gaat en gezonde grenzen kunt stellen. Kun jij je vader in essentie helemaal aannemen zoals hij is met al zijn mooie en minder mooie kanten? Met al zijn mogelijkheden en onmogelijkheden? Dan zet je hem op zijn juiste plek. Ontken jij de plek van je vader, dan verval je in een gevecht van bewijsdrang. Je wilt overal erkenning en gezien worden. Het kan altijd meer en beter en nog beter. Eigenlijk ben je diep van binnen nooit tevreden. Je stelt ontzettend hoge eisen aan jezelf. Gevoelens van trots zijn blijven vaak niet want je verlangt naar meer. Prestaties kunnen altijd beter. Je ervaart jezelf als niet goed genoeg.

Dit kan extravert in jou aanwezig zijn, maar ook heel erg naar binnen gericht.

Zuiver en heel jouw vrouwenlijn

Jezelf omarmen

Je kunt jezelf echt zien in wie jij bent als jij jouw ouders volledig kunt laten zijn wie ze zijn. Wanneer jij je ouders accepteert met alles wat ze je geven en dat wat ze je (wel willen maar) niet (kunnen) geven, dan ben jij in staat hen te laten zijn wie ze zijn. Dan ben jij automatisch in staat je eigen mooie en minder mooie dingen zien en omarmen. Je raakt niet meer in de stress bij een foutje: alles mag er zijn. Volgende keer beter. Er is geen angst voor falen of hoge bewijsdrang. Wel is er rust en acceptatie.

De moederwond

Ooit waren jij en je moeder samen een eenheid, een letterlijke versmelting. Binnen deze primaire relatie kun je niet anders dan naast liefde ook tekorten ervaren en onvervulde behoeften. Het is uiteraard onmogelijk dat al jouw behoeftes vervuld worden en het is onoverkomelijk dat jij dit als kind ervaart als afwijzing. Deze afwijzing wordt omgezet in een overlevingsmechanisme en deze zie je terug in overtuigingen die je gaat leven. In jou is bijvoorbeeld de overtuiging ontstaan ‘Ik ben niet goed genoeg’. Als volwassene projecteer je dit nu in de buitenwereld. Dit zie je terug in jouw relaties met andere mensen. Het leeft dus door in alles wat jij doet en terugkrijgt van de wereld om je heen. Het zijn de onbewuste overtuigingen, angsten en verkrampingen die jij via projecties weerspiegeld krijgt.

De moederwond gaat dus over intergenerationele thema’s doorgeven van moeders op dochters. Deze thema’s zijn ook van invloed op de wijze waarop vrouwen met elkaar omgaan. Thema’s zoals je minderwaardig voelen, onderdrukking, je grootsheid niet mogen leven en bovenal uit loyaliteit je eigen moeder (en soms ook andere vrouwen) niet mogen ontstijgen.

De moederwond is uiteraard verbonden met het familiesysteem, of is eigenlijk een uiting van het niet op de juiste plek in jouw systeem staan en dus vanuit je eigen schaduw leven.

In mijn blog ‘De weg van heling voor jou als vrouw‘ kun je hier ook meer over lezen.

Zuiver en heel jouw vrouwenlijn

Het patriarchaat

Het patriarchaat de maatschappijvorm waarin de man domineert. Of eigenlijk waarin de mannelijk energie domineert. Er is sprake van een onderdrukking van het vrouwelijke en dit heeft op zowel vrouwen als mannen een grote impact gehad. Dit is eeuwenlang zo geweest en nog altijd gaande, hoewel er grote verschuivingen plaatsvinden. Ik kan er heel veel over schijven maar kort gezegd is deze denkwijze  van grote invloed geweest op de wijze waarop wij vrouwen onszelf zien, ons staande houden en bewegen in het leven. De gedachte hoe wij ons als vrouw wel of niet mogen laten zien en horen. Het zijn de (onbewuste) overtuigingen die ons aansturen en van waaruit wij vorm geven aan het leven.

Een balans hierbinnen, dus een balans in de mannelijke en vrouwelijke energie, is heel wenselijk.

Patriarchaat

Hoe zou het zijn om dit te helen?

Hoe zou het zijn om aan het werk te gaan met bovenstaande zodat jij in alle vrijheid jouw eigen authentieke stroom durft te volgen? Dat jij de vrouw durft en kunt zijn die jij in essentie bent? Los van alle overtuigingen in jou, los van alle overgenomen wonden en patronen, los van alle intergenerationele thema’s. Wat zou er dan gebeuren? Wat zou jou dit kunnen geven?

 • Het bewust helen van deze intergenerationele moederwond brengt transformatie en daarmee vrijheid.
 • Het maakt je los van overtuigingen en patronen in jouw leven die niet helpend zijn.
 • Het verandert de relatie met vrouwen om je heen. Stel je maar eens voor wat het jou en de ander kan geven wanneer jullie elkaar alles gunnen. Er geen concurrentiestrijd, jaloezie of afgunst is. Je zet elkaar in je kracht.
 • Het zorgt ervoor dat je vanuit een gezonde verbinding relaties aan kunt gaan.
 • Het maakt het gemakkelijker om je authentieke zelf te ontwikkelen en het mannelijke en vrouwelijke aspect in jezelf te integreren en bewust in te zetten in je leven.
 • Het zal van invloed zijn op de relatie die jij hebt met jezelf, maar ook met andere mannen en vrouwen.

Hoe kun je dit doen?

Dit kun je doen door bewust bezig te zijn met de thema’s die in jou leven.  Er zijn verschillende wegen die jij hiervoor kunt volgen. Wat je bijvoorbeeld kunt doen is deelnemen aan de ‘Rite van de baarmoeder‘. Deze kun je in heel Nederland op verschillende plekken ontvangen.

Een andere mogelijkheid is deelnemen aan de intensive: Zuiver en heel jouw vrouwenlijn.

Zuiver en heel jouw vrouwenlijn

Deze helende intensive is prachtig en staat uiteraard in het teken van jouw vrouwenlijn. Je gaat hier contact mee maken. Dit gaat stapje voor stapje na de openingsceremonie via een innerlijke reis. Het is altijd bijzonder om te ervaren hoe bereidwillig jouw voorouders zijn om je te helpen. Je wordt absoluut ondersteund.

Tijdens deze dagen ga je ervaren wat jij meedraagt in jouw systeem wat niet van jou is. Dit ga je vrijlaten, terug te geven op de plek waar het hoort in jouw lijn. zo ontstaat er ruimte. Ruimte om tot je te nemen wat jouw voorouders graag hadden willen geven maar niet konden geven. Zo breng je jouw eigen systeem in weer balans. Dit zorgt voor rust en harmonie. Op deze wijze kun je vanuit jouw eigen autonomie jouw leven leiden.
Tijdens de intensive ga jij dit doen via onder andere een  prachtig systemisch ritueel.

Een ander groot thema is de relatie tussen jou en je moeder. Met behulp van oefeningen, rituelen, innerlijke reizen ga je nog dieper loslaten en ontvangen.

Alle dagen stem ik af op de groepsenergie en zal oefeningen, rituelen of reizen aanbieden passend bij de energie van de groep op dat moment. Mocht er tijd en ruimte zijn dan krijgen onze vaders ook nog de aandacht.

Ik garandeer je dat je vol zachtheid en liefde naar huis gaat. Je hebt een prachtige ervaring opgedaan in het zijn met vrouwen vanuit een gezonde verbinding. Een helende ervaring door het zijn vanuit zachtheid, onvoorwaardelijke liefde en vooral het mogen zijn met alles wat je in het moment bent en bij je draagt.

Voel je welkom!

Ziuver en heel jouw vrouwenlijn

Wat jij heelt in jou, heel jij voor jouw vrouwenlijn achter jou én voor jou!

Facebook
LinkedIn

1 gedachte over “Moeders, dochters en het zuiveren van de vrouwenlijn”

Plaats een reactie

Over mij

Mijn naam is Manon Abrahams, intuïtief coach en oprichtster van NOVA Coaching en Training.

Ik schrijf mijn blogs voor iedereen, zowel man als vrouw, die naar zichzelf durft te kijken en bewuster in het leven wil staan.
Ik hoop je te inspireren! 

Recente blogs

Volg mij op Facebook